Infor­ma­tie over ‘vita­mi­ne G’ gebun­deld

In het Wage­nin­gen UR-dos­­sier Effect van natuur op gezond­heid, is veel infor­ma­tie over ‘vita­mi­ne G’, ofwel ‘vita­mi­ne groen’, gebun­deld. Denk aan rap­por­ten, advie­zen en essays van genoemd insti­tuut. Naast rap­por­ten en publi­ca­ties van Wage­nin­gen UR (WUR), staan in het dos­sier Effect van natuur op gezond­heid vele links naar exter­ne publi­ca­ties. Bespa­ren op zorg­kos­ten Naast de […]