Vier groe­ne vra­gen aan … Henk Raaij­ma­kers

Henk Raaij­ma­kers Voor­zit­ter van de LTO vak­groep Bomen en Vas­te Plan­ten   1. Waar­om vindt u het belang­rijk dat ‘De Groe­ne Stad’ nieuw leven is inge­bla­zen? Twaalf jaar gele­den, tij­dens de Flo­ri­a­de, is De Groe­ne Stad geïn­tro­du­ceerd. Er is sinds­dien een hoop ver­an­derd, zo is onder ande­re het Pro­duct­schap Tuin­bouw opge­he­ven. Het ‘merk’ dat we […]