Duur­za­me Dins­dag en de Groen­prijs!

De eer­ste dins­dag van sep­tem­ber staat al jaren bekend als Duur­za­me Dins­dag. Een bij­zon­de­re dag waar­op duur­za­me idee­ën en ini­ti­a­tie­ven een podi­um krij­gen in poli­tiek Den Haag. Duur­za­me Dins­dag heeft hier­mee als doel het kabi­net te sti­mu­le­ren duur­za­me idee­ën en ini­ti­a­tie­ven te faci­li­te­ren en ini­ti­a­tief­ne­mers de moge­lijk­heid te geven om via deze weg het ini­ti­a­tief […]