Berichten

Concentratie van verstedelijking en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, beide doelen van de Nota Ruimte, staan op gespannen voet met elkaar. Door nieuwbouw binnen of dichtbij de bestaande steden wordt het moeilijker de stedelijke luchtkwaliteit verder te verbeteren of te zorgen voor voldoende groen in de omgeving. Dat blijkt uit de studie ‘Monitor Nota Ruimte. Dinsdag 22 april publiceerde het Ruimtelijk Planbureau en het Milieu- en Natuurplanbureau de eerste vervolgmeting Monitor Nota Ruimte.

Volledige informatie:
Dowload hier het rapport

Ook interessant:
Beleid, luchtkwaliteit

Bron:
Planbureau voor de Leefomgeving
Milieu- en Natuurplanbureau