Verslag van kennisatelier 'How to… Stedelijk Groen in Crisistijd'

Kaders stellen en effectief verwachtingsmanagement zijn belangrijk om als gemeente stedelijk groen met inzet van burgers mogelijk te maken. Het blijkt een effectieve strategie te zijn om bewoners te wijzen op de kans op waardestijging van hun gebied door aanwezig groen. Bewoners lijken zich meer in te willen spannen voor eetbaar groen dan voor esthetisch […]

Een prozaïsch verslag van 10 jaar Groen in en om de Stad

‘Als ik weer ga bouwen, begin ik niet met het fundament maar met de rook die uit de schoorsteen kringelt’. Dit is de curieuze titel van een boekje waarin wordt teruggeblikt op 10 jaar Groen in en om de Stad (GIOS). Tien jaar die gekenmerkt wordt door een unieke wisselwerking tussen beleidscreatie en onderzoek-dynamiek met […]