Opge­lucht, groen ver­min­dert fijn­stof Eure­gi­on Semi­nar over de inzet van vege­ta­tie voor lucht­kwa­li­teit

Het besef dat groen een waar­de­vol­le bij­dra­gen is voor de ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit in de ste­de­lij­ke omge­ving is aan het groei­en. We besef­fen steeds meer dat we groen nodig heb­ben om onze ste­den leef­baar te hou­den. Dit semi­nar vindt plaats op 15 mei 2007 en is de afslui­ting van het Eure­gio pro­ject ‘Ver­min­de­ring van […]