Verkenning groen en gezondheid

In het programma Groen en de Stad staat het belang van groen voor de samenleving centraal. Doel van dit programma is de hoeveelheid en de kwaliteit van het groen in en om de stad te vergroten en te verbeteren. Het programma Groen en de Stad is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van LNV, VROM […]