Ver­ken­ning groen en gezond­heid

In het pro­gram­ma Groen en de Stad staat het belang van groen voor de samen­le­ving cen­traal. Doel van dit pro­gram­ma is de hoe­veel­heid en de kwa­li­teit van het groen in en om de stad te ver­gro­ten en te ver­be­te­ren. Het pro­gram­ma Groen en de Stad is een geza­men­lijk ini­ti­a­tief van de minis­te­ries van LNV, VROM […]