Verkenning groen en gezondheid

In het programma Groen en de Stad staat het belang van groen voor de samenleving centraal. Doel van dit programma is de hoeveelheid en de kwaliteit van het groen in en om de stad te vergroten en te verbeteren. Het programma Groen en de Stad is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van LNV, VROM en WWI, de 31 grote steden, provincies en maatschappelijke partners. Het ministerie van LNV wil zich binnen het programma Groen en de Stad meer gaan richten op gezondheid en daarbij actoren uit de gezondheidszorg betrekken. Een eerste stap is het uitvoeren van een verkenning naar de relatie tussen groen, gezondheid en gezondheidszorg. De Stichting Recreatie KIC voert deze opdracht voor het ministerie van LNV uit. In onderliggend rapport wordt verkend waar de mogelijkheden liggen om groen (meer) in te zetten voor gezondheidsdoeleinden en of er coalities gesloten kunnen worden tussen ‘groene’ partijen en partijen uit de gezondheidszorgsector, zoals zorgverzekeraars en Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’s).

Volledige informatie:
Download hier het rapport

Ook interessant:
Gezondheid, gezondheidszorg

Bron:
Stichting Recreatie Kennis- en Innovatiecentrum