De Groe­ne Stad pleit voor meer groen tegen oplo­pen­de scha­de door neer­slag

Super­stor­men, hevi­ge regen­bui­en of juist peri­o­des van extre­me droog­te: het lijdt geen twij­fel dat ons kli­maat aan het ver­an­de­ren is. Deze ver­an­de­rin­gen vra­gen om nieu­we oplos­sin­gen. De Groe­ne Stad pleit voor meer groen om het ver­an­der­de kli­maat het hoofd te kun­nen bie­den. Op 23 april bracht het Ver­bond van Ver­ze­ke­raars een rap­port uit waar­in is bere­kend […]