Bomen: een verademing voor de stad

Een goede toepassing van bomen en struiken draagt zeker bij tot de bestrijding van de hoge concentraties fijn stof, stikstofdioxide en ozon op drukke locaties in het stedelijk gebied bij grote verkeersaders. De aanwezigheid van deze concentraties die de Europese normen te boven gaan, heeft grote gevolgen voor gezondheid en economie. Bomen en planten werken […]