Cur­sus Ambas­sa­deur leef­ba­re stad start 14 novem­ber a.s.!

Ambas­sa­deur leef­ba­re stad Samen bou­wen, inspi­re­ren, ver­bin­den en rea­li­se­ren Van Hall Laren­stein en NL Green­la­bel heb­ben samen een cur­sus ont­wik­keld, Ambas­sa­deur Leef­ba­re Stad. Deze cur­sus neemt in 9 dagen de cur­sist mee in inte­graal den­ken. Zowel docen­ten van VHL als uit de prak­tijk delen hun ken­nis. Omdat de cur­sist aan een eigen busi­nes­sca­se werkt (die […]