Alle Kin­der­boer­de­rij­en Duur­zaam!

Ieder­een weet nog wel hoe het was om vroe­ger als kind naar de kin­der­boer­de­rij te gaan. Lam­me­tjes die je kon aai­en, kip­pen die rond­schar­rel­den en de geur van vers stro. De kin­der­boer­de­rij­en –hoe wij ze ken­­nen- bestaan in Neder­land sinds de jaren vijf­tig. In de naoor­log­se jaren, waar­in Neder­land steeds meer ver­ste­de­lijk­te, scho­ten de kin­der­boer­de­rij­en […]