Dr. Jeanet Kull­berg: ‘Wat wil­len tuin­be­zit­ters nu écht?’

‘Wat wil­len tuin­be­zit­ters nu écht?’ Wil­len we graag groe­ne­re en mooi­e­re tui­nen in de woon­om­ge­ving, dan begint dat met het begrij­pen waar­om tuin­be­zit­ters doen wat ze doen. Dr. Jeanet Kull­berg doet bij het Soci­aal Cul­tu­reel Plan­bu­reau onder­zoek op het ter­rein van wonen en de direc­te woon­om­ge­ving. Van recen­te datum is haar onder­zoek ‘Tus­sen Groen en Grijs, […]