100.000 tul­pen fleu­ren Amster­dam op

Hon­derd­dui­zen­den tul­pen zul­len in april op tal van plek­ken de stad opleu­ken. Eind maart gaat name­lijk de eer­ste edi­tie van het Tulp Fes­ti­val van start. Het fes­ti­val is bedacht door tuin­ont­wer­per Sas­kia Albrecht. Zij kwam op het idee om een groots tul­pen­fes­ti­val te orga­ni­se­ren in navol­ging van een soort­ge­lijk fes­ti­val in Istan­boel. Daar plant de […]