m²-tuin voor Open­ba­re Basis­school Bran­de­voort

Kin­de­ren van de Open­ba­re Basis­school Bran­de­voort leg­den op 17 sep­tem­ber a.s. samen met tv tuin­man Lode­wijk Hoeks­tra een vier­kan­te meter-water­­tuin aan op het school­plein. OBS Bran­de­voort is één van de 24 Neder­land­se basis­scho­len die een vier­kan­te meter-tuin cadeau krijgt. Deze tuin­tjes met plan­ten als Alli­um, Sedum, Ori­ga­num en Veder­dis­tel wor­den aan­ge­legd in het kader van […]

Tuin­man m/v helpt Rot­ter­dam ver­groe­nen

Steeds meer ste­den in Neder­land pak­ken het con­cept van de Groe­ne Stad op. De waar­de ervan is eigen­lijk al een aan­tal jaren bekend – van gezon­de kin­de­ren tot eco­no­mi­sche voor­de­len, voor bur­gers en bedrij­ven. Rot­ter­dam loopt in dit opzicht dui­de­lijk voor­op. Sinds 2012 kent Rot­ter­dam het pro­gram­ma ‘Tuin­man m/v’, opge­zet om, met ver­groe­ning als focus, […]