Recre­a­tief mede­ge­bruik bij Tui­nen van West

Steeds vaker zien we de ten­dens dat omrin­gen­de natuur­ge­bie­den bij de stad getrok­ken wor­den. Zodoen­de ont­staat er een ver­bin­ding tus­sen ‘stad­se’ natuur en ‘ech­te’ natuur. Een ver­bin­ding, waar die­ren, maar ook plan­ten dank­baar gebruik van maken. Een goed voor­beeld van zo’n bui­ten­ge­bied dat ver­bon­den wordt met de stad, zijn de Amster­dam­se Tui­nen van West. Groe­ne […]