Op de Tuin en Land­schap Expe­rien­ce kan ieder­een kli­maat­ko­ning zijn

De Tuin en Land­schap Expe­rien­ce bestaat uit zeven ver­schil­len­de bele­vings­ruim­ten, waar alles draait om het ‘Cir­cus van de kli­maat­ver­an­de­ring’. De laat­ste ruim­te — Back to rea­li­ty — is bedoeld om de bood­schap te laten beklij­ven en bezoe­kers weer met bei­de benen op de grond te bren­gen. Vol­gens tuin­ont­wer­per Ange­la War­mer­dam is het een behoor­lijk over­gang; […]