Stadslandbouw is de nieuwe trend in openbaar groen

Een zelfpluktuin in het stadspark, moestuintjes in de plantsoenen. Steeds meer gemeenten maken ruimte voor ‘stadslandbouw’, de productie van groente en fruit in moestuinen, parken en achtertuintjes voor consumptie door bewoners. In Zwolle spoort GroenLinks het college aan om met stadslandbouw aan de slag te gaan. Het past in de ambitie van Zwolle om bewoners […]