Stadslandbouw is de nieuwe trend in openbaar groen

Een zelfpluktuin in het stadspark, moestuintjes in de plantsoenen. Steeds meer gemeenten maken ruimte voor ‘stadslandbouw’, de productie van groente en fruit in moestuinen, parken en achtertuintjes voor consumptie door bewoners.

In Zwolle spoort GroenLinks het college aan om met stadslandbouw aan de slag te gaan. Het past in de ambitie van Zwolle om bewoners meer bij het groenonderhoud te betrekken, zegt fractievoorzitter Rana Berends. “Wij denken dat Zwolle daar als stad voor open staat. Er is hier ook al een club mensen actief in Transition Town Zwolle, een lokale duurzaamheidsbeweging.”

Verbinding stad en platteland
“In Culemborg is de stadsboerderij Caetshage aangelegd, in Eindhoven zijn drie stadspoorten aangebracht als verbinding tussen platteland en stad, in Meppel is veel aandacht voor beleefboerderijen, in Amsterdam vinden onder de paraplu van Farming the City veel initiatieven plaats. Kortom, stadslandbouw leeft in Nederland. Helaas ontbreekt Zwolle nog in het rijtje van gemeentes die actief bezig zijn met stadslandbouw”, aldus GroenLinks.

Plukfruit
De partij stelt voor dat de gemeente stadslandbouw een plaats geeft in het groenbeleid. Op korte termijn zou de gemeente plukfruitbomen kunnen planten. Reactie van het college van burgemeester en wethouders op de schriftelijke vragen heeft de partij nog niet gekregen.

Lees het volledige bericht op Binnenlands Bestuur »

Bron:
Binnenlands Bestuur

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.