ANWB en Amers­foort teke­nen voor rea­li­sa­tie Groen­plein

De ANWB en de gemeen­te Amers­foort heb­ben gis­te­ren de inten­tie­ver­kla­ring gete­kend voor de rea­li­sa­tie van het Groen­plein in het park Randen­broek. Ook krijgt Park Randen­broek XL een nieu­we bewo­ner en gaat de ver­nieuw­de web­si­te www.parkrandenbroek.nl live. Tot slot wordt gestart met het mer­ken van de bomen die in aan­mer­king komen voor kap. Bij kin­der­boer­de­rij De […]