28 janu­a­ri TEDx­Zwol­le: Cli­ma­te Acti­ve Cities

Op woens­dag 28 janu­a­ri 2015 zal TEDx­Zwol­le plaats­vin­den. Een inspi­re­ren­de en ener­ve­ren­de dag waar­in (inter)nationale spre­kers en per­for­mers je mee­ne­men in de wereld van water, weers­ex­tre­men, ste­den­bouw­kun­de en de ver­nieu­wen­de krach­ten van onder­op. Geen stan­daard con­gres, maar een dag met kor­te TED-talks en enter­tain­ment  die al je zin­tui­gen prik­ke­len en waar­door je met een hoofd […]