TEDx­Zwol­le krijgt twee­de edi­tie

De twee­de edi­tie van TEDx­Zwol­le vindt plaats op woens­dag 28 janu­a­ri 2015. The­ma is ‘Cli­ma­te acti­ve cities’.  TED staat voor Tech­no­lo­gy, Enter­tain­ment en Design. Het brengt men­sen uit de hele samen­le­ving bij­een om nieu­we idee­ën te delen, elkaar te inspi­re­ren en te ont­moe­ten. In 2013 werd een eer­ste TEDx­Zwol­le geor­ga­ni­seerd met onder ande­re André Kui­pers en […]