Struc­tuur­vi­sie Amers­foort: ‘meer ruim­te voor het ver­bin­den van gro­te groen­ge­bie­den’

Amers­foort wil de ambi­tie waar­ma­ken om een vita­le en duur­za­me stad te zijn met een cen­trum­func­tie voor de regio. In de basis­rich­ting voor de Struc­tuur­vi­sie Amers­foort 2030 doet het col­le­ge voor­stel­len aan de gemeen­te­raad, zoals bij­voor­beeld meer ruim­te voor het ver­bin­den van de gro­te groen­ge­bie­den in de stad. De basis­rich­ting voor de struc­tuur­vi­sie is tot […]

Struc­tuur­vi­sie Vecht­park Har­den­berg vast­ge­steld

De gemeen­te­raad van Har­den­berg en het alge­meen bestuur van Water­schap Velt en Vecht heb­ben de struc­tuur­vi­sie voor het Vecht­park Har­den­berg vast­ge­steld. Het Vecht­park biedt kan­sen voor water, bele­ving en natuur. De vast­ge­stel­de struc­tuur­vi­sie ligt van­af nu ter inza­ge en is digi­taal te bekij­ken. De gemeen­te Har­den­berg en water­schap Velt en Vecht wil­len in de ste­de­lij­ke […]