Greno­ble ver­vangt recla­me in straat­beeld door bomen

De Fran­se stad Greno­ble heeft een Euro­pe­se pri­meur te pak­ken. Als eer­ste stad in Euro­pa gaat Greno­ble in het oog sprin­gen­de recla­­me-uitin­­gen, zoals gro­te bill­boards, ver­ban­nen uit het straat­beeld. De stad wordt op die manier zo veel moge­lijk recla­­me-vrij. Klei­ne­re bor­den, met daar­op ide­ë­le en/of cul­tu­re­le bood­schap­pen mogen nog wel wor­den geplaatst. Op de leeg­ge­ko­men […]