Stek­kie Anne Frank-boom staat in Papen­drecht

Anne Franks kas­tan­je­boom leeft voort in Papen­drecht. Op het school­plein van OBS Anne Frank is tij­dens Nati­o­na­le Boom­feest­dag een mini-exem­plaar ont­huld. Het is een stek van de wit­te paar­den­kas­tan­je uit de tuin van het Ach­ter­huis in Amster­dam. Tij­dens de Twee­de Wereld­oor­log keek Anne Frank van­uit haar zol­der­raam uit op de boom. Ze beschreef hem drie […]