Den Haag steekt ander­half mil­joen in groen hou­den stra­ten en plei­nen

Den Haag gaat dui­zend bomen per jaar plan­ten om stra­ten en plei­nen groen te hou­den. Op de eer­ste dag van de len­te, tevens de Haag­se Bomen­dag, heeft wet­hou­der San­der Dek­ker van Stads­be­heer samen met kin­de­ren van basis­school De Klei­ne Kei­zer de eer­ste twin­tig daar­van geplant.“Vanaf nu lopen we geen ach­ter­stan­den meer op bij het plan­ten […]

Ver­burg steekt € 3,8 mil­joen extra in groe­ne kracht­wij­ken

Kracht­wij­ken in Alkmaar, Den Haag, Deven­ter, Eind­ho­ven en Gro­nin­gen krij­gen extra geld voor groen in de wijk. Minis­ter Ger­da Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) onder­te­kent met de gemeen­ten op maan­dag 7 decem­ber in de Haag­se Schil­ders­wijk hier­voor de 5 groen­con­ve­nan­ten. In totaal maakt minis­ter Ver­burg € 3,8 mil­joen vrij voor meer groen in […]