Weert uit­ge­roe­pen tot Groen­ste regio van de wereld!

Inter­na­ti­o­na­le jury onder de indruk Weert is zater­dag 20 sep­tem­ber uit­ge­roe­pen tot ‘Groen­ste regio van de wereld’. Bur­ge­mees­ter Jos Heij­mans en wet­hou­der Har­rie Lit­jens heb­ben in Char­lot­te­to­wn in Cana­da de titel ‘Win­ner Inter­na­ti­o­nal Com­pe­ti­ti­on Com­mu­ni­ties in Bloom’ in ont­vangst mogen nemen. Daar­naast behaal­de Weert een twee­de plaats in het the­ma Cul­tu­reel Erf­goed. Het win­nen van […]