Nieu­we stads­tuin in Hen­ge­lo is klaar om te wor­den inge­zaaid

Het ter­rein is klaar om te wor­den inge­zaaid: de nieu­we Stads­tuin langs de Mars­kant, tus­sen de par­keer­plaats en gebouw Mar­kant. De afge­lo­pen maand is de tuin aan­ge­legd op een van de bekend­ste ‘prai­ries’ van Hen­ge­lo, de plek van het vroe­ge­re poli­tie­bu­reau en de brand­weer­ka­zer­ne. Hier wor­den bin­nen­kort bloe­men gekweekt en groen­ten ver­bouwd. In fei­te bestaat […]