De stad Utrecht krijgt nieuw bos

In Utrecht wor­den op land­goed Haar­zui­lens de komen­de maand 70.000 bomen geplant. Het nieu­we Park­bos de Haar krijgt een groot­te van hon­derd­vijf­tig voet­bal­vel­den. Natuur­mo­nu­men­ten wil met de aan­leg van het bos rond­om Kas­teel de Haar in West-Utrecht de stad groe­ner maken. De natuur­or­ga­ni­sa­tie wil ook ande­re stads­ran­den aan­pak­ken. In het park­bos wor­den zo’n vijf­tig ver­schil­len­de […]