Bete­re groei­plaat­sen voor stads­bo­men

De ste­de­lij­ke omge­ving is niet ide­aal voor bomen. De wor­tels komen soms in ver­druk­king of staan in ver­keer­de grond. Je kunt er wel wat aan doen. Vak­blad Boom­zorg besteedt in drie arti­ke­len aan­dacht aan stads­bo­men. De pro­ble­men waar bomen in een ste­de­lij­ke omge­ving mee kam­pen zijn divers. Ze staan let­ter­lijk in de ver­druk­king, de wor­tels […]