Voor­kom water­over­last en bouw mee aan de ‘stad zon­der ste­nen’

Op woens­dag 18 mei orga­ni­seert Ver­e­ni­ging Bui­ten­stad de groe­ne soci­ë­teit ‘Stad zon­der ste­nen’ in de Nieu­we­bi­bli­o­theek in Alme­re. Steeds vaker krij­gen we te maken met extre­me regen­bui­en. Door toe­ne­men­de bebou­wing, bestra­ting en bete­gel­de tui­nen kan het over­tol­li­ge water niet meer weg. Dit leidt tot veel water­over­last en scha­de in de wijk. Daar kun­nen we met […]