Spin­nen­plaag teis­tert Rand­stad wegens te wei­nig groen

Ver­schil­len­de wij­ken in de Rand­stad wor­den deze zomer geteis­terd door een spin­nen­plaag. Voor­al nieuw­bouw­hui­zen moe­ten het ont­gel­den. Vol­gens des­kun­di­gen komt dat door te wei­nig groen­voor­zie­nin­gen in de wij­ken. Bedrij­ven die zich bezig­hou­den met het bestrij­den van spin­nen in de regio Den Haag heb­ben hun han­den vol. Vol­gens John Noort van Ken­nis­cen­trum Dier­pla­gen in Wage­nin­gen is […]