Ver­bor­gen stads­tui­nen van Arn­hem

Gids Alien van Alst (Arn­hem Bin­nen­ste­bui­ten) en foto­graaf Jur­jen Poe­les (Jur­jen Poe­les foto­gra­fie) gin­gen samen op pad in Arn­hem om de leuk­ste en groen­ste plek­jes vast te leg­gen. Hun reis door Arn­hem gaat langs prach­ti­ge groe­ne plek­jes, veel­al ver­bor­gen in de stad. “Oases van groen waar je een ver­koe­lend plek­je kunt zoe­ken tij­dens zomer­se dagen”, geven […]