In ste­den ont­breekt speel­ruim­te voor jeugd

DEN HAAG — Neder­land­se gemeen­te­be­stu­ren leg­gen bin­nen de bebouw­de kom veel te wei­nig speel­ruim­te aan voor kin­de­ren tot en met twaalf jaar. Drie pro­cent van de ruim­te in de bebouw­de omge­ving voor speel­ruim­te — dat was de norm die toen­ma­lig minis­ter Sybil­la Dek­ker in 2006 aan de gemeen­ten voor­leg­de. Om dat te halen moet nog […]