In steden ontbreekt speelruimte voor jeugd

DEN HAAG – Nederlandse gemeentebesturen leggen binnen de bebouwde kom veel te weinig speelruimte aan voor kinderen tot en met twaalf jaar. Drie procent van de ruimte in de bebouwde omgeving voor speelruimte – dat was de norm die toenmalig minister Sybilla Dekker in 2006 aan de gemeenten voorlegde. Om dat te halen moet nog voor 27.000 voetbalvelden aan ruimte in de steden worden vrijgemaakt. Dat blijkt uit een rapport dat onlangs is gepresenteerd.

Volledige informatie:
Download het artikel hier

Ook interessant:
Recht op groen, kinderen, spelen

Bron:
Nederlands Dagblad