In ste­den ont­breekt speel­ruim­te voor jeugd

DEN HAAG — Neder­land­se gemeen­te­be­stu­ren leg­gen bin­nen de bebouw­de kom veel te wei­nig speel­ruim­te aan voor kin­de­ren tot en met twaalf jaar. Drie pro­cent van de ruim­te in de bebouw­de omge­ving voor speel­ruim­te — dat was de norm die toen­ma­lig minis­ter Sybil­la Dek­ker in 2006 aan de gemeen­ten voor­leg­de. Om dat te halen moet nog voor 27.000 voet­bal­vel­den aan ruim­te in de ste­den wor­den vrij­ge­maakt. Dat blijkt uit een rap­port dat onlangs is gepre­sen­teerd.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load het arti­kel hier

Ook inte­res­sant:
Recht op groen, kin­de­ren, spe­len

Bron:
Neder­lands Dag­blad