Speel­bo­men

Als het aan kin­de­ren ligt is iede­re boom een speel­boom. Er valt bij iede­re boom wel iets te zien, te voe­len, te sjor­ren of te klim­men. Een boom biedt ein­de­loos ver­maak. Psy­cho­lo­gen, fysi­o­lo­gen en peda­go­gen zijn er na onder­zoe­ken over eens dat voor de gees­te­lij­ke en licha­me­lij­ke ont­wik­ke­ling van een kind de natuur moei­lijk is […]