Elke don­der­dag een film­pje over plan­ten en die­ren in Til­burgs bos te zien

Op de web­si­te van het Stadbos013 en op de Facebook-pagi­­na is van­af 16 juni elke don­der­dag een film­pje over plan­ten en die­ren in het bos te zien. Er wor­den 12 film­pjes gemaakt. Eco­loog Rob van Dijk en Rob Ver­e­ij­ken, expe­di­tie­lei­der van het bos, ver­tel­len in de items iets over de ver­schil­len­den plan­ten en die­ren die […]