Schie­dams park wordt weer één geheel

Schie­dam krijgt een groe­ne scha­kel erbij. De Kop van de Plan­ta­ge zal — met de hulp van een tuin­ont­wer­per — weer één geheel wor­den met behulp van een ver­bin­dend bomen­ras­ter. De Kop van de Plan­ta­ge krijgt een exclu­sie­ve uit­stra­ling. Medio augus­tus begint de aan­ne­mer met de her­in­rich­ting van het voor­ste deel van het oud­ste stads­park […]