Sani­tair­units cam­ping krij­gen groen dak

Op Goe­ree-Over­flak­­kee wordt het nieu­we recre­a­tie­ge­bied Klep­per­dui­nen ont­wik­keld. In een voor­ma­lig land­bouw­ge­bied, nu natuur­ge­bied, wordt een dri­­ve-in Cam­per­park, een toe­ris­ti­sche cam­ping en een sta­ca­ra­van voor­zie­ning  aan­ge­legd. Het recre­a­tie­ter­rein wordt omlijst door een eco­lo­gi­sche zone. Om de mobie­le sani­tai­re units een natuur­lijk karak­ter te geven, is geko­zen voor groe­ne daken. Bij de ont­wik­ke­ling van het dri­­ve-in […]