Omgevingswet helpt 'Groen' positief inzetten voor een gezondere bevolking

Raad Leefomgeving en Infrastructuur: nieuwe wet biedt kansen Omgevingswet helpt ‘Groen’ positief inzetten voor een gezondere bevolking. Vanaf 2021 zal, als tijdig alle politieke en budgettaire hobbels worden overwonnen, het ruimtelijk beleid en de ruimtelijke ordening in Nederland worden geregeerd door de nieuwe Omgevingswet. De Raad Leefomgeving en Infrastructuur (RLI), het belangrijkste adviesorgaan van de […]