Start­schot voor aan­leg natuur­tuin in Roo­sen­daal

Wet­hou­der Toi­ne Theu­nis (Beheer Open­ba­re Ruim­te) van de gemeen­te Roo­sen­daal heeft vrij­dag samen met leer­lin­gen van basis­school Het Talent in de wijk Lang­donk het start­sein gege­ven voor de aan­leg van een natuur­tuin met vijf the­ma­ge­bie­den. Deze natuur­tuin ont­staat van­uit de Groen­vi­sie en behelst een stuk grond van onge­veer 10.000 m² rond­om de basis­school. Dit gebied […]