Vlaam­se Rho­do­te­lers op Gent­se Flo­ra­li­ën tonen prach­ti­ge plant

Tij­dens de Gent­se Flo­ra­li­ën, van 22 april t/m 1 mei, kun je op het Sint-Pie­­ters­plein en de Bij­lo­ke­si­te in Gent je laten ver­as­sen door de diver­si­teit van de Rodo­den­dron.  Twaalf Rho­do­den­dron­te­lers uit de Gent­se regio heb­ben hun krach­ten gebun­deld als Vlaam­se Rho­do­te­lers om hun pro­duct op een ori­gi­ne­le manier voor te stel­len tij­dens de Gent­se Flo­ra­li­ën. […]