Vlaam­se Rho­do­te­lers op Gent­se Flo­ra­li­ën tonen prach­ti­ge plant

Tij­dens de Gent­se Flo­ra­li­ën, van 22 april t/m 1 mei, kun je op het Sint-Pie­ters­plein en de Bij­lo­ke­si­te in Gent je laten ver­as­sen door de diver­si­teit van de Rodo­den­dron.  Twaalf Rho­do­den­dron­te­lers uit de Gent­se regio heb­ben hun krach­ten gebun­deld als Vlaam­se Rho­do­te­lers om hun pro­duct op een ori­gi­ne­le manier voor te stel­len tij­dens de Gent­se Flo­ra­li­ën.
De Vlaam­se Rho­do­te­lers is een ver­za­me­ling van 19 geën­ga­geer­de Rho­do­den­dron­te­lers uit de Gent­se regio. Hun voor­naams­te doel is de Rodo­den­dron geza­men­lijk te pro­mo­ten. Daar­om bun­de­len de vol­gen­de 12 telers hun krach­ten om hun pro­duct op een ori­gi­ne­le manier voor te stel­len tij­dens de Gent­se Flo­ra­li­ën
Ver­le­den en toe­komst
Op het Sint-Pie­ters­plein krijgt u een zin­nen­prik­ke­len­de voor­stel­ling te zien van lau­rier tot rozen, van Rodo­den­dron tot de spre­ken­de plant. De Vlaam­se Rho­do­te­lers leg­gen een indruk­wek­kend bloe­men­perk aan voor de Sint-Pie­ters­ba­si­liek van maar liefst 250m². Wim De Schoen­mae­ker en Luc Block cre­ë­ren het out­door pro­ject op het Sint-Pie­ters­plein.