Utrecht Rij­nen­burg: meer wonin­gen in het groen

Waar nu cir­ca 75 hui­zen staan, wor­den in de toe­komst 5.000 à 7.000 wonin­gen gebouwd. De wonin­gen in Rij­nen­burg komen in een omge­ving met veel water en groen. Rij­nen­burg draagt zo bij aan de behoef­te in de stads­re­gio Utrecht aan kwa­li­ta­tief hoog­waar­di­ge wonin­gen in een lan­de­lij­ke omge­ving. Om de voor­be­rei­ding van deze woning­bouw ten zuid­wes­ten […]