Stich­ting ele­men­Tree richt Vrien­den van ele­men­Tree op

Stich­ting ele­men­Tree heeft onlangs vele scho­len geïn­for­meerd over de nood­zaak en voor­de­len van natuur­lijk spe­len en de aan­leg van een groen speel­plein. Om kin­de­ren kan­sen te bie­den om bui­ten in een vei­li­ge groe­ne omge­ving te spe­len, is een breed draag­vlak onder buurt­be­wo­ners van groot belang. Ele­men­Tree is dan ook op zoek naar moge­lijk­he­den om zoveel […]