Twin­tig bomen per Neder­lan­der

Ons land telt twin­tig keer meer bomen dan inwo­ners. Dat zijn 344 mil­joen bomen in totaal. Wie dat te wei­nig vindt en wil emi­gre­ren, heeft een rui­me keus aan lan­den waar de bomen­dicht­heid gro­ter is. In de top hon­derd van lan­den met de groot­ste bomen­dicht­heid, zowel per inwo­ner als per vier­kan­te kilo­me­ter, komt Neder­land niet […]