Recreatiegroen beter toegankelijk maken

In 2010 wil minister Gerda Verburg van LNV onder meer  het recreatiegroen rond de stad beter bereikbaar maken met aantrekkelijke groene stad-landverbindingen. Bestaande snel-, spoor- en vaarwegen vormen vaak barrières om het landelijke gebied te bereiken. Door verdere verstedelijking, aanleg of opwaardering van wegen en sanering van overwegen neemt de barrièrevorming alleen maar toe. Met […]

Te weinig recreatiegroen in stedelijke regio’s

Het ministerie van VROM wil voor de verstedelijkingsafspraken zicht hebben op de te verwachte, recreatieve groen tekorten in het jaar 2020. De analyse die onlangs werd uitgevoerd, toont aan dat in tien stedelijke regio’s in 2020 sprake is van een tekort van meer dan 20% aan ruimte om te wandelen en/of fietsen. Het Kenniscentrum Recreatie […]