Recreatiegroen beter toegankelijk maken

In 2010 wil minister Gerda Verburg van LNV onder meer  het recreatiegroen rond de stad beter bereikbaar maken met aantrekkelijke groene stad-landverbindingen.

Bestaande snel-, spoor- en vaarwegen vormen vaak barrières om het landelijke gebied te bereiken. Door verdere verstedelijking, aanleg of opwaardering van wegen en sanering van overwegen neemt de barrièrevorming alleen maar toe.

Met subsidie van het ministerie van LNV brengt het Kenniscentrum Recreatie de bereikbaarheid van het groen rondom de G31 in beeld. Zoals de oppervlakte aan ‘geschikt’ landgebruik voor wandelen en fietsen, zoals bos en natuur, de oppervlakte agrarisch gebied en de mate van ontsluiting voor wandelen en fietsen.

De resultaten zullen door LNV worden gebruikt in het overleg met de G31 om het belang en de urgentie van goed bereikbaar, toegankelijk groen om de stad aan te tonen.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
Kenniscentrum Recreatie