Groot nieuw recre­a­tie­ge­bied in Amster­dam: Tui­nen van West

In het wes­te­lijk deel van Amster­dam komt een groot nieuw recre­a­tie­ge­bied: de Tui­nen van West. De inrich­ting van dit gebied is onlangs door het col­le­ge van B&W goed­ge­keurd. Het wordt ‘groen nieu­we stijl’: een ver­za­me­ling van gebie­den die ver­bon­den zijn door rou­tes, waar­bij elk gebied een ande­re recre­a­tie­ve moge­lijk­heid biedt. Amster­dam­mers kun­nen er straks spor­ten, […]