Voor­ma­li­ge bol­len­grond omge­vormd tot natuur­ge­bied

Op 26 juni is de Zand­pol­der bij Cal­lants­oog geo­pend. Deze voor­ma­li­ge bol­len­grond is de afge­lo­pen maan­den door Land­schap Noord-Hol­­land omge­vormd tot een nieuw natuur- en recre­a­tie­ge­bied. Het doet nu dienst als voe­d­­sel- en broed­plek en rust­plaats voor wei­­de- en trek­vo­gels. Voor wan­de­laars is een infor­ma­tie­pa­neel ont­huld over bij­zon­de­re vogels en plan­ten. De Zand­pol­der is één […]